MBO’ers met de juiste opleiding hebben goed perspectieven

Volgens de Keuzegids mbo’ers maakt eenderde van de werkzoekende mbo’ers een redelijk tot een zeer goede kans om in de aantrekkende economie een baan te vinden. Met de juiste opleidingen hebben zij betere kansen in vergelijking met hoger opgeleiden.

De komende jaren hebben jongeren met een mbo-opleiding een goede kans op een baan. Van alle jongeren die afstuderen aan een hbo, hebben slechts 20 procent een redelijke of een goede kans op werk. Met een universitaire opleiding ligt het percentage slechts op 16 procent. Bij mbo’ers bedraagt dit percentage 33 procent

Kansen wel sterk afhankelijk van de gekozen richting

De kansen zijn wel sterk afhankelijk van de gekozen richting. Niet in alle branches zal de komende jaren een grote vraag zijn naar nieuw personeel. Volgens de Keuzegids liggen de kansen vooral in de zorg, het secretariaatwerk en in de techniek.

Verder kijken dan alleen de kansen op de arbeidsmarkt

Uiteraard is het belangrijk om voor je carrièrekansen de juiste opleiding te kiezen, maar nog veel belangrijker is of de richting jou ook ligt. Stel, je kiest nu voor een opleiding gericht op de zorg. Eigenlijk ligt je hart in een volledige andere richting. In dit geval is het waarschijnlijk niet slim om te kiezen voor de zorg omdat daar veel vraag is naar personeel. Je kunt niet tientallen jaren werken in een branche waar jouw hart niet ligt.

Scroll to Top