Opleiding en salaris

Heeft het volgen van een opleiding invloed op het salaris? Sommigen zeggen dat ondernemerschap vanzelf komt bovendrijven, en dat het volgen van onderwijs uiteindelijk maar beperkt zin heeft. Anderen zeggen dat door het volgen van een goede opleiding, je automatisch meer verdient.

Hogere opleiding is hoger loon!

Het CBS heeft in 2012 onderzoek gedaan naar de invloed van opleiding op het salaris. Zij komen toch tot de conclusie dat een opleiding een positieve invloed heeft op het inkomen. Des te hoger de opleiding, des te hoger het salaris. Heeft men een opleiding op WO-niveau gevolgd, dan is het inkomen gemiddeld anderhalf keer zo hoog als iemand die een HBO-niveau heeft gevolgd en twee maal zo hoog als dat van iemand die een opleiding op MBO-niveau heeft gevolgd. Dat is bij het begin van de carrière zo, en neemt alleen maar naarmate men ouder wordt.

Juristen verdienen het meest

Niet alleen het opleidingsniveau bepaalt het loon. Ook de studierichting bepaalt in belangrijke mate de hoogte van het salaris. Het inkomen van afgestudeerden in een juridische richting is het hoogst. Wil je de grootste kans hebben om veel te gaan verdienen? Volg dan een juridische studie, zoals rechten.

In bepaalde branches zijn de salarisverschillen relatief groot. Met name binnen de zorg zijn er grote inkomensverschillen.

Scroll to Top